קסמי קלפים – קלפים משנים צבע

25.00

מראים קבוצת קלפים  , כאשר כל הקלפים הם אותו   קלף

וללא תנועות מיוחדות לאט לאט כל קלף משנה צבע

קסם יפה , דורש מיומנות מעטה בקלפים