מקל מתכת הופך לפרח – ללא הפרח – מצורף סרטון

180.00

 

כולל מקל מתכת איכותי  ופרח הברגה המתאים למקל

מקל מתכת = 180

פרחים מוברגים = 90

 

תיאור