אום משתחררת מבורג שנמצא בגליל 17500- מצורף סרטון

30.00

מבריגים אום לתוך בורג ומכניסים לתוך גליל

כשפותחים את מכסה הגליל האום השתחררה

קסם מתוחכם , קשה מאד לעלות על הסוד , מגיל 11 ומעלה

 

תיאור