סרטון הסבר על סוגי הדאפו ותרגילים בסיסיים

0.00

נכון ל 12/2018 קיימים סוגים : דאפו מקארה , דאפו מנדלה ספורטס , דאפו ישראל

תיאור