ניבוי יעד טיול 20660- מתאים לקטגוריה קלוז-אפ או מנטליזם הדגמה

35.00

קסם איכותי , מתאים לקלוז אפ או מנטליזם

לדוגמא : כאשר מציגים קסם זה כקסם מנטלי , מבצעים אילוץ על ארץ (עיר)

בחלוקת הגלויות  תופיע הארץ(עיר)  שהמשתתף בחר

 

תיאור