נבואה חרוטה מופיעה על היד 20240 מוזל – מצורף סרטון

25.00

המשתתף בוחר קלף או  מצייר ציור ,  הקוסם  לוקח אפר או קפה  מורח על  היד

….  ועל היד חרוט שם הקלף  או  ציור  ,  חזק !

תיאור