מטבעות חודרים מחיצה בגליל 21150 – מצורף סרטון

35.00

קסם מטבעות לילדים מתקדמים מגיל 9 ומעלה , דורש מעט אימון ,

בין הגלילים יש מחיצה אטומה , בקסם זה כאשר מכניסים מטבע בצד אחד הוא חודר את המחיצה

תיאור