לימוד פתרון קוביה הונגרית רוביק מקורית 2X2

0.00

מצורף סרטון לימוד , מתאים לגיל 8 ומעלה

יש רק שתי נוסחאות  לפתרון צבע צהוב עליון :

'R U R' U R U U R

R' F R ' B B R  F'   R'  B B R R

תיאור