לימוד הפיכת צבע קלף CHICAGO OPENER – מתקדמים

בקטע זה יש שילוב של קסמי קלפים שונים , השילוב  של הקסמים מאפשר

יותר צבעוניות ועניין בהצגת הקסם , גם אתם תוכלו לבצע  קטע קצר עם קצת יצירתיות

תיאור