לוח כרטיסי לוטו מתאים כקסם מנטלי 16298 – הדגמה

25.00

קסם מתוחכם המתאים להופעות , משתתפים בוחרים קבוצות כרטיסים

הכרטיסים שיישארו בסוף החלוקה  ,  אלו המספרים של כרטיס הלוטו

הכרטיס הוא חד פעמי – לאחר גירוד הכרטיס אין אפשרות להשתמש שוב

תיאור