כד על חבל 16723 איכותי – הדגמה

30.00

קסם לילדים מגיל 8 ומעלה , דורש מעט קואורדינציה , הסחת דעת

מראים כד וחבל  , בפקודת הקוסם כאשר מכניסים את החבל לכד , החבל מרים את הכד

המשתתפים האחרים לא יצליחו לבצע את הקסם

 

 

תיאור