כד מים קטן כשהופכים אותו המים לא נשפכים – הדגמה

20.00

כד מים קטן , ממלאים במים את הכד

כשהופכים אותו המים לא נשפכים

תיאור