חלב נעלם בכוס גדולה 18710- הדגמת הקסם

35.00

מראים כוס בינונית מליאה חלב , ע"י תנועה נשאר רק מעט מאד חלב בכוס

חלב , יין , צבע מאכל  מתאימים  לקסם זה מפני  שאינם שקופים , מקצועי

תיאור