קסמי מחשבה- מנטליזם ראשי

הערה חשובה : לכל מוצר יש סרטון הדגמה של המוצר , רוכשי המוצר יקבלו קוד לימוד
קסמי מחשבה או בשמם הכולל מנטליזם ( אומנות חושים ) , אלו קסמים המתאימים
לקהל בוגר , לקסמים אלו דרושה יכולת דיבור בפני קהל , יצירתיות בהצגת הקסם
שליטה בסיסית והבנה בקלפים וקלוז אפ.