קסמי במה- ספר מהודר וגדול מוציא פרחים 18460- לימוד

0.00

הקוסם מחזיק ספר מהודר שחור , כשפותח את הכריכה הספר ריק

כל פעם  שהקוסם פותח את הספריוצא   פרח

מתאים להופעות ימי הולדת

תיאור