קסמי במה מופעים לילדים – מטפחות נעלמות לתוך קלף גדול – הצגת הקסם

65.00

מתאים למופעי ילדים , הקוסם מראה 3 מטפחות ומעלים אותם

המטפחות יוצאות מתוך קלף גדול , מלאי מוגבל

תיאור