קסמים עם כדורים טכניקות להחלפת צבע הדגמה הורדה

15.00

קסמים עם כדורים רגילים  לימוד  טכניקות

סרטונים אלו מתאימים  למתקדמים והטכניקות דורשות מיומנות ,ההסברים הם בעברית

סרטונים אלו מוגנים ע"י זכויות יוצרים , אין להעתיק, להפיץ או להעביר לצד שלישי

תיאור