קסמים מנטליים – מטפחת כיסוי עיניים 20340 הדגמה

115.00

קסמים מנטליים – כיסוי עיניים שחור שמאפשר לבצע קסמים מנטליים

הכיסוי שבתמונה הוא כיסוי מלא  את המוצר ראו בסרטון

למתקדמים

תיאור