ניחוש מספרי שתי קוביות בקופסת גפרורים – הדגמה

25.00

בתוך קופסת הגפרורים יש 2 קוביות

המשתתף מנער אותם והקוסם מנחש במדויק את מספרי הקוביה