ניבוי צבע קלף נבחר- מעטפה עט וקלף 15000- הדגמת הקסם

25.00

 

תאור הקסם : יש שלשה קלפים בצבעים שונים המשצצף בוחר צבע
 והקוסם יודע את הצבע הנבחר
הערה: רישום הנבואה  באנגלית

 

תיאור