נבואה חרוטה מופיעה על צלחת 20110 הדגמה

135.00

המשתתף בוחר קלף או  מצייר ציור ,  הקוסם  לוקח אפר או קפה  מורח על  צלחת

….  ועל הצלחת  חרוט שם הקלף  או  ציור  ,  חזק !  להופעות  , ללא אילוץ !!!!!

תיאור