קלף נבחר נכנס למסגרת ומתחלף 19510 – הדגמה

30.00

מבצעים אילוץ על קלף דוגמא : מלכה לב , הערבבים את החפיסה ולוקחים קלף בצורה אקראית

דוגמא :  4  עלה    , מכניסים למסגרת …..  והקלף הופך   מלכה לב  ( דומה לקסם  WOW )

תיאור