לימוד קלפים- הסבר על קלפי GAFF ּ

חפיסות GAFF  אלו חפיסות מיוחדות אשר מאפשרות לבצע קסמים מיוחדים

לדוגמא : הפיכת צבע חפיסה , אילוצים מתוחכמים ועוד . מתאים למתקדמים.

תיאור