חפיסת קסמים סטריפר מסומנת 15100- מצורף סרטון

15.00

קסמים לילדים מגיל 8 – חפיסה מיוחדת לזיהוי קלף נבחר , שליפה מתוך אמצע החפיסה

החפיסה גם מסומנת  וגם  הקלפים הם קלפי קונוס

קלפים שחורים ארוכים מהאדומים ( מאפשר מגוון קסמים )

תיאור