חבלים – חבל לבן לקוסמים 15 מטר 18610 – מומלץ להופעות

70.00

קטע משולב עם חבל המיועד לקסמים , חבל זה נוח

לגזירה ומאפשר את ביצוע הקסמים בקלות יותר

תיאור