קסמים לילדים מתקדמים -דיסקיות הודיני 16500 – מצורף סרטון

35.00

מראים 2 דיסקיות ירוקות ואחת אדומה , מכניסים  את הדיסקיות לתוך גליל , הדיסקה האדומה יוצאת מהגליל האטום

תיאור