קסמי קלפים למקצוענים - קבוצה 19

הערה חשובה : לכל מוצר יש סרטון הדגמה של המוצר , רוכשי המוצר יקבלו קוד לימוד
קסמים וחפיסות לקוסמים ומתקדמים