קלוז אפ מקצועי ( קסמי רחוב )- קבוצה 17

הערה חשובה : לכל מוצר יש סרטון הדגמה של המוצר , רוכשי המוצר יקבלו קוד לימוד
הקסמים שמוגדים כקלוז אפ מתאימים למתקדמים , דורשים מעט
אימון ויכולת הצגת הקסם , הקסמים מתוחכמים ואיכותיים
לכל קסם יש סרטון הדגמה , לסרטוני לימוד הקסם יש להקיש סיסמה