מטבעות ושטרות - קבוצה 21

הערה חשובה : לכל מוצר יש סרטון הדגמה של המוצר , רוכשי המוצר יקבלו קוד לימוד
קסמי מטבעות ושטרות , מתאימים למתקדמים